Jag är legitimerad psykolog och tar emot klienter för samtal, psykoterapi, rådgivning och handledning.

Min huvudsakliga inriktning är kognitiv beteendeterapi (KBT) vilket innefattar en rad olika behandlingsmetoder och verktyg. Det görs alltid en individuell bedömning av varje persons unika situation och problem. 

Vanliga orsaker att söka hjälp kan vara oro, nedstämdhet, stress, relationsproblem och kriser. Andra vanliga områden är depression, tvångstankar/handlingar, fobier och trauman. Ibland är man osäker på vad man behöver hjälp med, men man önskar en professionell utomstående att prata med. 

Min bakgrund: Psykologprogrammet vid Umeå Universitet med examen 2002. Legitimation 2003. Sedan dess har jag arbetat med samtal och psykoterapi i många olika former, med både vuxna och barn och i offentliga och privata organisationer. Jag har även arbetat med forskning inom arbetsmiljö och ledarskap på Karolinska Institutet.