Vanliga orsaker till att söka hjälp hos psykolog är oro, nedstämdhet, stressymptom, problem i relationer, sorg och kriser. Andra vanliga problemområden är depression, social fobi, tvångstankar/handlingar och traumatiska livshändelser. 

Ibland är man osäker på vad man behöver hjälp med, men man önskar en professionell utomstående att prata med. 

Hur länge och ofta man träffas kan variera. Ibland behövs några enstaka samtal och ibland blir det en längre terapi, ca 10-15 gånger eller mer. Ett samtal är vanligen 50 minuter.