Under perioder i livet kan man behöva söka professionellt samtalsstöd eller terapi för att ta sig vidare. En psykolog kan hjälpa till vid problem som oro, nedstämdhet, stressymptom, relationsproblem, sorg och kriser. Andra vanliga problemområden är depression, social fobi, tvångstankar/handlingar och traumatiska livshändelser. 

Ibland är man osäker på vad man behöver hjälp med, men man önskar en professionell utomstående att prata med. 

Hur länge och ofta man träffas kan variera. Ibland behövs enstaka samtal eller rådgivning och ibland kan det handla om en längre terapi, ca 10-15 gånger eller mer. 

En legitimerad psykolog har en legitimation som är utfärdad av Socialstyrelsen. Arbetet sker i enlighet med yrkesetiska principer och under sekretess.