Jag är legitimerad psykolog och tar emot klienter för samtal, psykoterapi, rådgivning och handledning. Utöver att träffas på plats så arbetar jag med digitala samtal/terapi och telefonrådgivning. 

Min huvudsakliga inriktning är KBT (Kognitiv beteendeterapi) vilket innefattar en rad olika behandlingsmetoder och verktyg. Jag använder mig också av verktyg från ACT (Acceptance and Commitment Therapy) och CFT (Compassion Focused Therapy). 

Bakgrund: Psykologprogrammet vid Umeå Universitet med examen 2002. Legitimation 2003. Sedan dess har jag arbetat med samtal och psykoterapi i olika former och med människor i livets alla skeenden. Det har varit inom psykiatri (öppen/slutenvård, barn/vuxna), på vårdcentral och på olika psykologmottagningar inom ramen för eget företag. Jag har även arbetat med forskning inom arbetsmiljö och ledarskap på Karolinska Institutet.