Jag är legitimerad psykolog och tar emot klienter för samtal, psykoterapi, rådgivning och handledning. 

Min huvudsakliga inriktning är KBT (Kognitiv beteendeterapi) vilket innefattar en rad olika behandlingsmetoder och verktyg. Det görs alltid en individuell bedömning av varje persons situation och problem. Jag använder mig också av verktyg från ACT (Acceptance and Commitment Therapy) och CFT (Compassion Focused Therapy). 

Min bakgrund: Psykologprogrammet vid Umeå Universitet med examen 2002. Legitimation 2003. Sedan dess har jag arbetat med samtal och psykoterapi i många olika former. Det har varit inom vuxenpsykiatri, barnpsykiatri, på vårdcentral och i privata organisationer. Jag har även arbetat med forskning inom områdena arbetsmiljö och ledarskap på Karolinska Institutet.